חזון בית הספר

מטרות ויעדים

התפיסה של בית הספר נוה צבי
התפיסה החינוכית – בית הספר רואה את התלמיד במרכז העשיה החינוכית והפדגוגית, תוך הכרה בעקרון שכל תלמיד יכול להגיע להצלחה.
בבסיס התפיסה עומדת האמונה שכל תלמיד הוא ייחודי וקידומו הוא בהתאם ליכולתו ורמתו. במקביל, בית הספר יעניק כמיטב יכולתו את התנאים המתאימים למימוש ומיצוי היכולות האישיות וידאג להצמיח תלמיד ירא שמיים, שמח, מאושר ותורם מכישוריו ומידותיו.

התפיסה הדתית-הערכית – בית הספר יטפח תלמיד בעל השקפת עולם תורנית איתנה, המקיים אורח חיים לפי ההלכה היהודית בתורה, הלכה, מידות ומעשים טובים.

התפיסה הלימודית – בית הספר יטפח תלמיד הלומד על מנת ללמד, תלמיד המסוגל להשתמש ב"כלי הלמידה" אשר למד והפך במשך הזמן להיות לומד עצמאי.

התפיסה החברתית-קהילתית – בית הספר יצמיח תלמיד בעל גאוה יהודית אמיתית! האמון על ערכי התורה, היראה והמוסר וישתייך לקהילה התורנית-דתית. התלמיד יתרום לחברה ולקהילה מכישוריו ומעלותיו, יקרין בטחון ועוצמה באמונתו, יהיה קשוב לצרכי הקהילה והחברה ויוכיח בהנהגותיו והלכותיו "עולם חסד יבנה".