מרחבי כיתות

מערכת שעות כיתה א'

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
1 הבנת הנשמע קריאה מודעות פונולוגית קריאה פרשה קריאה
2 קריאה קריאה חינוך גופני חשבון טבע כתיבה
3 חשבון חשבון הנדסה נושא קריאה פרשה
4 נושא מלאכה אנגלית מחשבים חשבון קבלת שבת

5

כתיבה חשבון כתיבה משחקי חשיבה מידות ודרך ארץ  
6 מדעים נושא צהרון פרשה ציור  
7 צהרון צהרון צהרון צהרון צהרון  

 

 

מערכת שעות כיתה ב

 

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
1 הבנת הנשמע תורה תורה מידות ודרך ארץ פרשה תורה
2 טבע חשבון חינוך גופני תורה הבנת הנקרא חשבון
3 כתיב כתיבה חשבון מדעים זה"ב פרשה
4 תורה מלאכה עברית הבנת הנקרא הנדסה קבלת שבת
5 חשבון עברית דינים משחקי חשיבה משנה  
6 מחשבים חשבון צהרון אנגלית משנה  
7 צהרון צהרון צהרון צהרון צהרון